Program Kwantowego e-Uniwersytetu
rok akademicki 2020/2021
POZIOM TRAINER

Medycyna tęczowa to najbardziej zaawansowane narzędzie do pracy z osobistą matrycą. Odwołuje się do mądrości ciała, symptomów, snów, częstotliwości oraz dźwięków jako hiperprzestrzeni uzdrawiania. Umożliwia to wyjście poza uzgodnioną rzeczywistość, w której istnieją definicje, ograniczenia, choroby, starzenie się i śmierć. Prowadzi nas do ostatecznego podążania swoją ścieżką serca i integracji wszystkich substanów naszego życia, subosobowości jakie stworzyliśmy do różnych celów, abyśmy stali się najbardziej autentycznym i z tego poziomu tworzyli życie w pełni naszego potencjału dzieląc się nim z innymi ludźmi oraz wnosząc do niego nasze otwarte serce.

Celem trzeciego roku Kwantowego e-Uniwersytetu obok intensywnego treningu umysłu, ciała i świadomości, jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego projektowania, przygotowania i organizacji szkoleń otwartych z zakresu rozwoju świadomości przez metody kwantowe.
Aby być skutecznym trenerem oraz prowadzić efektywne szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą projektowania szkolenia, zarządzania czasem, doboru narzędzi szkoleniowych w zależności od celu, prowadzenia szkolenia oraz radzenia sobie w rudnych sytuacjach.

Zjazd kończący trzeci rok to praktyczny trening wystąpień publicznych oraz przygotowanie własnego projektu szkoleniowego i przeprowadzenie demo z uczestnikami grupy.

 

Wrzesień
Nanoświadomość, umysł kwantowy i świadomość kwantowa, fala pilotująca, ścieżka serca, terapia nielokalna.

Październik
Wpływ społeczeństwa na ciało, atmosfera grupy a symptomy ciała, związki nielokalne z innymi ludźmi, hiperprzestrzeń konfliktów i nieporozumień.

Listopad
Cofanie procesów starzenia, starzenie się jako wszechświat równoległy, praca z symptomami starzenia.

Grudzień
Programowanie genów, aktywacja genów młodości, korekta genów.

Styczeń
Twoje predyspozycje, talenty, rola w zespole. Aktywacja talentów i uwolnienie wewnętrznego potencjału.

Luty
Kwantowa Kreacja Biznesu: kreacja prosperity w biznesie, kreacja dobrobytu, transformacja blokad w biznesie.

Marzec
Zarządzanie czasem i energią, efektywność i skuteczność działania.

Kwiecień
Tworzenie modelu biznesowego, określenie profilu klienta, budowanie relacji z klientem.

Maj
Metodologia prowadzenia szkolenia: dobór metod i ćwiczeń zgodnych z celem szkolenia, monitorowanie procesu, narzędzia szkoleniowe.

Czerwiec
Dynamika grupy: proces grupowy, sytuacje konfliktowe i ich rozwiązywanie, język i komunikacja.


Praca zaliczeniowa:
program własnego szkolenia.

5-dniowe warsztaty praktyczne: zjazd w czerwcu
- Trening wystąpień publicznych
- Budowanie pewności siebie
- Angażowanie uczestników
- Zarządzanie energią osobistą i grupową: koherencja
- Rosyjska medycyna informacyjna: kręgosłup, tkanki, organy
- Hiperstany świadomości w samouzdrawianiu
- Transformacja osobistej historii
- Projekt szkolenia i demo
- Kwantowy Business Coaching